گروه نرم افزاری هیلتن
مهندسی نرم افزار تجربی

Empirical software engineering

 مهندسی نرم افزار تجربی

مهندسی نرم افزار تجربی سعی دارد از تجربه افراد برای توسعه ومدیریت فرایند تولید نرم افزار استفاده کند.

مانند فیزیک ، پزشکی ومعماری وبسیاری از رشته های دیگر  مهندسی نرم افزار نیازبه روشهای سطح بالای مدلسازی ،آزمایش داده ها برای توسعه ومدیریت دارد وما نمیتوانیم فقط  با مشاهدات  و تکیه بر تفکر ات منطقی به چرخه تولید برسیم.

دانلود اسلاید های  ارائه شده در دانشگاه اصفهان

 مهندسی نرم افزار تجربی

 

گروه برنامه نویسی هیلتن