گروه نرم افزاری هیلتن
تلنگر

 

آنچه در این تلنگر وتلنگرهای آینده می­خوانید واقعیاتی است که کمتر کسی به آن توجه می­کند. پدیده­های عینی و کم رنگی که روزانه هزاران نفر با آن سروکار دارند اما کسی به ماهیت و چگونگی آن­ها دقت نمی­کند. استثمار از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز منطبق با مقتضیات زمان و تکنولوژی روز، به شیوه­های مدرن طراحی و اجرا می­شود.

چرا ما قربانی استثمار باشیم؟

چرا گوگل

 

لینک دانلود فابل

 

 

تلنگر شماره 1
-1 چرا تمام سرویسهای گوگل رایگان است؟
این سؤالی است که خیلی کم به ذهن کاربران خطور میکند چرا که کاربران نه تنها به این موضوع توجه نمیکنند بلکه از این عنوان
ظاهری نیز استقبال مینمایند. آنچه تأمل برانگیز است اینست که گوگل برای ارائه هر یک از خدماتی که علی الظاهر بصورت رایگان
در اختیار کاربران قرار میدهد متحمل هزینههای هنگفت میشود. بنابراین چه نفعی و به چه نحوی اقتضا مینماید تا گوگل هزینههای
به استقرار چندین)حدودا 86 ( ماهواره در فضا نیاز هست GPS هنگفت را نادیده بگیرد. به عنوان مثال: برای ارائه خدمات و سرویس
که تهیه این تجهیزات و استقرار آنها و استمرار فعالیتشان مستلزم پرداخت هزینههای گزاف میباشد، اما این سرویس بصورت رایگان
در اختیار کاربران است. شاید پاسخ دهید که این امر یکی از طرق معمول رقابت با دیگر شرکت هاست!! اما این تصور از نظر عقلانی
بشدت مردود است چرا که هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد این همه هزینه صرفاً بخاطر رقابت باشد و با اصول و منطق اقتصادی نیز
قابل توجیه نیست. پس تحمیل هزینه هنگفت و ارائه خدمات رایگان چرا؟ آیا خدمات گوگل واقعاً رایگان است؟گوگل اعلام کرد با
هر کلیک روی صفحه سایت گوگل یک دلار به حسا این شرکت واریز میشود!!! آیا این گفته واقعیت دارد؟ به چه نحوی؟ مگر تمام
سرویسهای گوگل رایگان نیست؟
تحقیق مینمایند؟ big data -2 چند درصد از دانشجویان ایرانی در مقطع ارشد و دکتری در حوزه
در کجا مورد استفاده قرار میگیرد؟ چه bigdata دارند؟ نتیجه تحقیقات محقق ایرانی در حوزه big data چه شرکتهایی مشکل
کسی عناوین و مطالب جدید علمی را برای دانشجویان و محققان ایرانی طراحی و پیشنهاد میدهد؟ نیاز چه کسانی و یا به عبارت
بهتر مشکل اساسی چه کسانی است؟ در نهایت جایگاه و بهره محقق ایرانی از ماحصل دستاوردهای مطلو چیست؟ هزینههای
bigdata تحقیق به چه کسی تحمیل میشود؟ از نتایج این تحقیقات چه کسی منتفع میشود؟ دو شرکت، گوگل و یاهو از نظر
مشکل اساسی دارند اما دانشجویان ایرانی را وادار به تحقیق در این حوزه نموده و از دستاوردهای آنان استفاده مینمایند. البته این
تنها موردی نیست که دانشجویان و محقق ایرانی بصورت ناخودآگاه در خدمت کشورهای پیشرفته هستند.
بعضی شرکتها مخصوصاً شرکتهای برق و کامپیوتر، وقتی در محصولات خود دچار مشکل میشوند با استفاده از موتورهای
جستجوگر گوگل این مشکلات را در قالب عناوین پیشنهادی برای تحقیق وارد سایتها میکنند تا دانشجوهای کشورهایی مثل ایران
4
بر روی این مطالب تحقیق نمایند و ماحصل را در قالب یک مقاله برای آنها ارسال کنند. جالبتر این است که برخی ژورنالها حتی
برای چاپ این مقالات، از خود دانشجویان و اساتید) محققین( مبالغ نسبتاً بالایی دریافت میکنند. در واقع با این شگرد، ما از تمام
منابع کشور )نیروی انسانی )محققین(، امکانات آموزشی، سرمایه و...( برای خدمت گذاری به دیگر کشورها استفاده میکنیم.
3. نکتهای که خیلی ذهن را به خود مشغول میکند این است که وقتی در سایت گوگل جستجو میکنیم خود
گوگل بصورت هوشمند مطالب مرتبط با موضوع را به ما پیشنهاد میکند.
در نگاه اول این یک امرساده و پیش پا افتاده است. اما با کمی دقت در این امر که هر لحظه مردم کشورهای جهان مطالب علمی
خود را به زبانهای مختلف و در همهی رشتههای علمی )کامپیوتر، شیمی، فیزیک، ادبیات و صدها رشتهی دیگر...( جستجو میکنند
در کسری از ثانیه جوا میگیرند جای بسی تعجب است. سؤال اینجاست: قدرت پردازشی گوگل چقدر است؟ که جوا این همه
سرویس را بصورت همزمان و در کسری از زمان میدهد؟
شاید از قدرت پردازش و منابع هر کاربری که به سایت گوگل وصل میشود استفاده میکند. البته این فقط یک حدس بود.
-4 در کشورهایی مثل ایران صاحبان سایتها برای بالا بردن رتبهی سایت هزینههای هنگفتی را متحمل میشوند
و حتی بالا بردن رتبه سایت یک شغل پردرآمد محسوب میشود.
سایت )seo( برای سایت تعریف و انجام میگیرد. در اصل یک کارشناس سئو )seo( این کار از جمله کارهایی است که در قالب سئو
را طوری طراحی میکند که موتورهای جستجوگر گوگل به راحتی بتوانند داخل اطلاعات ما بخزند و.... چرا باید موتورهای جستجوگر
گوگل در سایتها و اطلاعات ما بخزند؟ حالا شاید بتوان حدس زد که چرا در کشورهایی مثل چین و ژاپن گوگل تحریم است؟!!!
-5 گوگل اخیراً برای سیستم چت اندروید منابع سخت افزاری را به صورت رایگان در اختیار برنامهنویسها قرار
میدهد .... چرا؟
منتظر نظرات شما هستیم ، منتظر تلنگرهای ما باشید


 

گروه برنامه نویسی هیلتن