گروه نرم افزاری هیلتن
فیلم آموزشی برای مقطع ارشد
مدرس عنوان درس ردیف
دکتر شمس معماری نرم افزار 1
دکتر شمس مهندسی نرم افزار پیشرفته 2
دکتر ابراهیمی مقدم سیستم عامل پیشرفته 3
دکتر جابری پور کامپایلر پیشرفته 4
دکتر ناظمی سیستم های فوق مقیاس وسیع 5
دکتر صفایی ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری 6
دکتر حقیقی پایگاه داده پیشرفته 7
دکتر عباسپور شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8
دکتر ناوی معماری کامپیوتر پیشرفته 9
دکتر ابراهیم مقدم پردازش تصویر 10
دکتر عباسپور امنیت شبکه های کامپیوتری 11
دکتر ذاکر الحسینی تشخیص الگوی آماری 12
دکتر حقیقی مهندسی نرم افزار بوسیله ی روشهای صوری 13
دکتر اسماعیلی داده کاوی 14
دکتر ذاکرالحسینی رمزنگاری 15

برای دریافت فیلم های آموزشی بالا باآدرس تلگرام

@store_com
یا ا ایمیل
mr.sotooni@yahoo.com

تماس حاصل فرمایید

 

گروه برنامه نویسی هیلتن