گروه نرم افزاری هیلتن
فیلم آموزش الگوریتم و فلوچارت 1 استاد لطفی به زبان فارسی (رایگان)

الگوریتم و فلوچارت

نقطه  شروع به یاد گیری  برنامه نویسی ,  پیش نیاز تمام زبان های برنامه نویسی

چگونه برنامه بنویسیم

شرط ادامه ...

فیلم آموزش الگوریتم و فلوچارت 2 به زبان فارسی

الگوریتم و فلوچارت آموزش برنامه نویسی
شامل مباحث
انواع حلقه شمارشي و شرطي
بهينه سازي الگوريتم 

حجم فا ادامه ...

فیلم آموزش الگوریتم و فلوچارت 1 استاد بیرانوند به زبان فارسی (رایگان)

آموزش برنامه نویسی

نقطه  شروع به یاد گیری  برنامه نویسی ,  پیش نیاز تمام زبان های برنامه نویسی

ادامه ...
مجوزهای سایت
logo-samandehi

گروه برنامه نویسی هیلتن