گروه نرم افزاری هیلتن
فیلم آموزش CCNA به زبان فارسی

آموزش شبکه

CCNA Routing & Switching
در این دوره دانشجو در مورد نصب، پیکربندی، پیاده سازی ، عیب یابی شبکه ها در مقیاس متوسط، در زمینه Routing،Switching و شبکه های با ارتباطات راه دور که از سرویس های مخاطراتی استفاده می کنند آشنایی پیدا میکند. استاندارد آموزشی این دوره شامل پروتکل هایRouting( RIPوEIGRPوOSPF)، پیاده سازی شبکه های Frame Relay،Access control list،STP،VTP،IPV6و... می باشد.

شامل مباحث

مقدمه CISCO-  مدل OSI -پروتکل ARP- ICMP - CISCO MODE -BASIC COMMANDS -VLAN CONFIGURE -CONFIGURE MLS- Notice of VLAN AND TRUNK LINK -Configure DHCP SERVER IN MLS- DHCP RELAY AGENT- VTP- Port Security- STP PART -ACCESS CONTROL LIST ACL- ACL EXTENDED -IP ACCESS LIST -what is a ip- IP CLASSESS -Subneting -nat concept - DYNAMIC NAT - CiscoPacketTracerMultiuserConnection- NATTABLE -STATIC NAT -Sub interface -DYNAMIC NAT OVER POOLt -STATIC ROUTE-DYNAMIC ROUTE RIP- OSPF FINAL -EIGRP_METRIC


ليست قسمت ها رایگان
رديف عنوان قیمت تخفیف حجم فایل لینک دانلود
1مقدمه CISCO0 0 8دانلود
2مدل OSI قسمت 10 0 28دانلود
3مدل OSI قسمت 20 0 36دانلود
4پروتکل ARP0 0 10دانلود
5ICMP0 0 6دانلود
6ICMP0 0 10دانلود
7BASIC COMMANDS0 0 22دانلود
8VLAN CONFIGURE0 0 53دانلود
9CONFIGURE MLS0 0 25دانلود
10Notice of VLAN AND TRUNK LINK0 0 11دانلود
11Configure DHCP SERVER IN MLS0 0 21دانلود
12DHCP RELAY AGENT0 0 24دانلود
13VTP0 0 158دانلود
14Port Security0 0 32دانلود
قیمت پکیج
35 هزار تومان
29 هزار تومان

خرید قسمت های باقی مانده
خرید و دانلود افزودن به سبد خرید
سوال خود را از مدرس به پرسید
نام موضوع ایمیل آدرس وبسایت پیغام
متن تصویر
گروه برنامه نویسی هیلتن