گروه نرم افزاری هیلتن

مهندسی نرم افزار: الگو های معماری Architectural patterns

الگو ی معماری MVC

Model–view–controller (MVC)الگو ی معماری Model–view–controller (MVC)
الگو ی معماری Model–view–controller (MVC) در سال 1970 برای اولین بار توسط تری گو رنسکاگ (Trygve Reenskaug ) ارائه شد و در سال 1988 توسط کرسنر و پاپ مستند سازی شد. هر نرم افزار که با کاربر در تعامل باشد، نیازمند یک واسط کاربری است. الگوی MVC یکی از رایج ترین الگو های معماری برای این‌گونه برنامه ها است. MVC یک الگوی چند لایه‌ای جهت جداسازی قسمت های یک برنامه است. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود این الگو شامل سه قسمت مدل، ویو و کنترلر است.

Classic Model–view–controller (MVC)

مدل، یک شی غیر بصری برای ارتباط با داده های ذخیره ‌شده در منبع داده ای است . الزاماً منظور از منبع داده ها، داده های ذخیره‌شده در پایگاه داده SQL، Oracle و غیره نبوده وحتی منبع داده می‌تواند فایل، آرایه‌ای از اعداد یا هر چیز دیگری باشد. ویو فقط شامل کنترل ها و اشیایی جهت نمایش اطلاعات است.کنترلر واسط بین دو بخش مدل و ویو است. کنترلر درخواست های کاربر را گرفته و بر حسب آن درخواست ها داده های مورد نیاز را از مدل گرفته، ویوی مناسب را انتخاب نموده، آماده‌سازی لازم را انجام و نتیجه را به شکل مناسب به کاربر برمی‌گرداند. توضیحات فوق را با جزئیات بیشتر در شکل زیر می توان مشاهده کرد.

نحوه کار الگو ی معماری Model–view–controller (MVC)

امروزه Model–view–controller (MVC) به ‌عنوان یک الگو ی معماری مناسب برای توسعه برنامه های تحت وب شناخته‌ می شود. اگرچه بدون شک MVC الگو ی معماری با ارزش و مفیدی برای این‌گونه سیستم ها است، اما یک سری از ویژگی های که در زیر ذکر می-شود نشان میدهد که برای تولید خودکار کد مناسب نمی باشد. علاوه بر این الگوی Model–view–controller (MVC) برای برنامه های کابردی قابل پیاده سازی نیست.اگر چه بدون شک Model–view–controller (MVC) الگو ی معماری با ارزش و مفیدی برای این گونه سیستم ها می باشدگروه برنامه نویسی هیلتن

گروه برنامه نویسی هیلتن