پایگاه داده در جاوا

برنامه نویسی پایگاه داده در جاوا

مدرس : رشاد انصاری
زمان آموزش: 3 ساعت
حجم: 332M
قیمت: 25 هزار تومان

برنامه نویسی پایگاه داده در جاوا

امروزه نیاز به ذخیره اطلاعات و بازیابی و دسترسی به آنها در دنیای برنامه نویسی بسیار احساس می شو.د به گونه ای که در حال حاضر بیش از 80 درصد از برنامه هایی که نوشته میشوند نیاز به ذخیره و بازیابی اطلاعات را دارند.از این رو شرکت ها و کمپانی های مختلف نرم افزاری در سراسر دنیا خود را ملزم به ساخت دیتابیس های مختلف جهت ذخیره اطلاعات نمودند که بتوان اطلاعات را درون آنها ذخیره نمود، به آنها دسترسی داشت، در میان آنها جستجو کرد، توابع مختلف را بر روی اطلاعات اجرا نمود، سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش داد و...