آموزش SQL Server
مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 7 ساعت
حجم: 650M
وضعیت: تکمیل شده

هزارتومان
30
قیمت:

خرید و دانلود
آموزش SQL Server