سی اس اس

css and CSS3

مدرس : محسن شفیعی
زمان آموزش: 7 ساعت
حجم: 625M
قیمت: 50 هزار تومان

css and CSS3

شیوه‌نامه ی آبشاری یا روی‌انداز آبشاری سَبْک یا سی‌اس‌اس به انگلیسی(CSS: Cascading Style Sheets)  در کنار Html هسته ی فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. سی‌اس‌اس روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است.  شیوه‌نامه ی آبشاری از جنس زبان‌های نشانه‌گذاری، با ساختار متن ساده ی رایانه هستند و درون هرکدام، دستورهایی آبشار مانند و پی‌درپی، برای چگونگی نمایش هر صفحه وب افزوده می‌شود. به گفته‌ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلم‌ها و اندازه‌شان، رنگ‌ها و پس زمینه‌ها، روش چیدمان موزاییک‌های دربرگیرنده داده‌ها)دیواره‌ها)، و بسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می‌دهند.