تولید خودکار کد

ابزار تولید خودکار کد LCG


ابزار تولید خودکار کد LCG

ابزار تولید خودکار کد LCG

توسعه نرم­ افزار یک فرایند پیچیده و سخت بوده، هست و خواهد بود. بیشتر فرایندهای توسعه نرم­ افزار سنتی، کد ­محور هستند. روش‌های مدل­ رانده روش­هایی هستند مبتنی بر مدل که در آن مدل محصول اصلی می­باشد و هدایت توسعه نرم‌افزار را بر عهده دارد. امروزه آخرین پیشرفت در انتزاع نرم­ افزار، مهندسی مدل­ رانده است. هدف نهایی مهندسی مدل ­رانده، تولید کد به‌طور خودکار از روی مدل است. LCG ابزاری است که از دانش مهندسی مدل رانده استفاده کرده است و کد برنامه های شما را تولید می کند. استفاده از  LCG باعث صرفه جوی حدودا 70 درصد از زمان کد نویسی  پروژه می شود.


فریم ورک FrameWork

فریم ورک Asp.Net Unique Architecture


فریم ورک Asp.Net Unique Architecture

فریم ورک Asp.Net Unique Architecture

یک فریم ورک بی نظیر  و متن باز برای  Asp.Net MVC , Asp.net Mvc Core  برای رهای از پیچیدگی و جلوگیری از انجام کار های تکراری که برنامه نویسان و توسعه دهندگان در بسیاری از مواقع در گام های توسعه دچار  مشکل می شوند و این دشواری ها ناشی از عدم همخوانی کدها در سطوح مختلف برنامه است، در چنین مواقعی وجود فریم ورک هایی که به توسعه دهندگان این امکان را بدهند که بر اساس الگوی مناسب و یکپارچه کد نویسی کنند، نیاز است.