تولید خودکار کد

ابزار تولید خودکار کد LCG

مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 0
حجم: 200M
قیمت: 800 هزار تومان

ابزار تولید خودکار کد LCG

توسعه نرم­ افزار یک فرایند پیچیده و سخت بوده، هست و خواهد بود. بیشتر فرایندهای توسعه نرم­ افزار سنتی، کد ­محور هستند. روش‌های مدل­ رانده روش­هایی هستند مبتنی بر مدل که در آن مدل محصول اصلی می­باشد و هدایت توسعه نرم‌افزار را بر عهده دارد. امروزه آخرین پیشرفت در انتزاع نرم­ افزار، مهندسی مدل­ رانده است. هدف نهایی مهندسی مدل ­رانده، تولید کد به‌طور خودکار از روی مدل است. LCG ابزاری است که از دانش مهندسی مدل رانده استفاده کرده است و کد برنامه های شما را تولید می کند. استفاده از  LCG باعث صرفه جوی حدودا 70 درصد از زمان کد نویسی  پروژه می شود.