مهندسی نرم افزار
Software Engineering

مهندسی نرم افزار: علمی که بر روی اصول طراحی توسعه ،نگهداری ،تست و ارزیابی نرم افزار تمرکز دارد. مهندسی نرم افزار تمام جنبه های برنامه های کامپیوتری را پوشش میدهد

الگوهای طراحی
Design Pattern

الگوهاي طراحي، مجموعه از دستورات هستند که نحوه انجام عمل معيني را در دنياي برنامه نويسي نشان مي دهند.هرچه از عمر برنامه ­نويسي شي‌ءگرا مي­ گذرد توسعه­ دهندگان الگوهاي بهتري را مي­ توانند طراحي و ارائه نمايند

شی گرایی
Object Oriented Programming (OOP)

شی گرایی یک روش تفکر در برنامه نویسی است که برگرفته از دنیای واقعی بوده وبرای ساده سازی برنامه نویسی به کارمی رود

تبلیغات
Advertising

در این قسمت محصولات و فعالیت های گروه هیلتن تبلیغات قرار می گیرد.

مقالات انگلیسی
English articles

در این قسمت مقالات انگلیسی از گروه هیلتن ارائه می شود